skip navigation

Coronavirus: Sådan kan produktion og handel tackle flaskehalse i transportkapaciteten

Coronavirussen påvirker transportkapaciteterne i Europa: Efterspørgslen på ledig transportkapacitet og godsvarer fra Europa stiger.

del på ...
31.03.2020

Coronavirussen spreder sig, hvilket i stigende grad på virker Europas vejgodstransport. FreightTech-virksomheden TIMOCOM præsenterer løbende udviklingen på deres transportbarometer, og her ses nu en stærk vækst inden for internationale fragttilbud.

Med henblik på at sikre forretningsdriften gælder det om at alsidiggøre leverings- og forsyningsvejene så tidligt som muligt i processen. Dermed undgås flaskehalse, da man så kan tilpasse sig situationen ved at skifte mellem de forskellige leverings- og forsyningsveje.
del på ...

Den aktuelt stigende efterspørgsel på langtidsholdbare fødevarer og forbrugsgoder har gjort efterspørgslen på international transportkapacitet langt højere end normalt. Hertil kommer den snarlige påskeferie, der kan være med til at tilspidse situationen yderligere. Producenter fra industri og handel bør allerede nu forberede sig på flaskehalse i transportkapaciteten.

 

Manglen på chauffører inden for logistikbranchen har i årevis sørget for transportmæssige flaskehalse i forbindelse med højtider og helligdage. Effekten af coronavirussen styrker kun denne tendens yderligere. Dataene i TIMOCOMs transportbarometer afspejler ligeledes dette forhold:

Samlet set er der registreret et øget antal fragttilbud over hele Europa i månederne januar og februar. Sammenlignet med januar 2019 steg behovet med 9 procent. I februar 2020 steg disse tal yderligere, nærmere bestemt blev der udbudt 13 procent mere fragt via TIMOCOMs Smart Logistics System sammenlignet med samme tidspunkt året før.

Tager man et nærmere kig på Europas indtil videre hårdest ramte land, Italien, bekræftes coronavirussens indvirkning på transportefterspørgslen igen: I januar 2020 blev der i alt registreret 11 procent mere fragt med (læsse- og) lossested i Italien sammenlignet med samme måned året før. I februar 2020 steg værdien endnu engang, idet der blev udbudt 34 procent mere fragt med (afhentnings- eller) slutdestination i Italien i forhold til samme tidsrum året før. De første uger i marts følger samme mønster: På mange dage er fragtandelen langt højere end i samme tidsrum i marts 2019: Importen af vejgods til Italien steg i de første ti dage med 24 procent, mens eksporten steg med 8 procent i forhold til året før.

Ifølge IT- og dataspecialisten TIMOCOM har de manglende vareleverancer fra Kina herudover ført til en voksende efterspørgsel på produkter fra Europa. Herudover har forbrugernes ændrede indkøbsmønstre bl.a. tilskyndet leverandørerne af fødevarer til at stille større mængder fødevarer og forbrugsgoder til rådighed. I de tyske delstater Bayern og Nordrhein-Westfalen blev forbuddet mod lastbiler på vejene om søndagen midlertidigt indstillet med henblik på at undgå varemangel og flaskehalse i forsyningen som følge af coronavirussens udbredelse. Denne forholdsregel vil blive udbredt til at gælde i hele Tyskland. 

Hvis denne trend fortsætter, vil efterspørgslen på transportkapaciteter i uge 15 og 16 stige yderligere som følge af helligdagene og deraf resulterende kortere arbejdsuger.


Diversificerede leverings- og forsyningsveje sikrer forretningsdriften 

Hvordan bør virksomheder inden for industri og handel forholde sig til den aktuelle situation?

Her gælder det først og fremmest om at skabe klarhed og transparens i forhold til leverandørkædens forskellige led undervejs i værdiskabelsesprocessen. Her er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Hvilke materialer, råstoffer eller (bygge-)komponenter kræves til hvilke produkter og i hvor stort omfang? Hvor mange og hvilke kunder er berørt? Hvilke leverandører er en del af processen, og er der flaskehalse nogen steder undervejs? Hvilke alternativer står aktuelt til rådighed?

Med henblik på at sikre forretningsdriften gælder det om at alsidiggøre leverings- og forsyningsvejene så tidligt som muligt i processen. Dermed undgås flaskehalse, da man så kan tilpasse sig situationen ved at skifte mellem de forskellige leverings- og forsyningsveje. Logistikansvarlige bør derfor reagere proaktivt på den aktuelle udvikling og identificere potentielle udsatte led i deres leverandørkæde, så de hurtigt kan være klar med alternativer ved problemer.

Her kan Smart Logistics System fra TIMOCOM hjælpe. Hvis den primære speditør f.eks. ikke har flere transportkapaciteter til rådighed, kan virksomhederne via Smart App'en Kapacitet med kun få klik finde en pålidelig partner blandt sportmarkedets over 43.000 godkendte virksomheder. Over 130.000 brugere genererer her dagligt op til 750.000 internationale fragt- og kapacitetsudbud.

Kilde billedmateriale: ©stock.adobe.com_WavebreakmediaMicro

Til toppen