skip navigation
25.07.2019

Transportbarometer: Konjunkturafkølingen rammer transportbranchen

Europas eksportstærke lande er særligt hårdt ramt

Erkrath, Tyskland, 25-07-2019 – særligt Tyskland, Frankrig og Benelux lider under den verdensomspændende konjunkturafkøling. Dette dokumenterer de aktuelle tal fra TIMOCOMs transportbarometer, et redskab IT-virksomheden bruger til kvartalsvist at dokumentere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel på Europas største fragtbørs.

"Den amerikanske regerings protektionistiske erhvervspolitik hæmmer verdenshandlen, hvilket påvirker og sænker eksportmængden", siger TIMOCOM Business Analyst David Moog.
del på ...

Således faldt antallet af annoncerede fragttilbud på TIMOCOMS fragtbørs fra starten af april til slutningen af juni med 20 procent i forhold til samme kvartal året før. "Den amerikanske regerings protektionistiske erhvervspolitik hæmmer verdenshandlen, hvilket igen sænker eksportmængden. Eksportorienterede lande som Tyskland, Frankrig og Benelux lider især hårdt under denne udvikling", siger TIMOCOM Business Analyst David Moog.


Alt i alt blev der i andet kvartal annonceret i alt 21.817.710 transporttilbud via "Smart App Fragt", der lader virksomheder annoncere og afvikle deres transporttilbud via fragtbørsen. Året før lå dette tal på 27.565.605. Tilbagegangen har især ramt transporten af industri- og produktionsmidler, bl.a. fra underleverandørindustrien, fortæller David Moog. 


Dramaet om Brexit bidrager bestemt heller ikke positivt til situationen. "I første kvartal steg mængden af transportgods til Storbritannien betragteligt som følge af øgede lagerbeholdninger, men denne udvikling er nu forbi", beretter David Moog. I andet kvartal er antallet af eksporter fra Europa til Storbritannien således faldet med 56% i forhold til det foregående kvartal, melder TIMOCOM.

 

Denne trend går dog ikke igen i Sydeuropa. Italien, Spanien, Portugal og Grækenland transporterede i perioden april til juni 21% flere varer til Europa end året før, hvilket må siges at udgøre en betragtelig stigning. David Moog: "Frugt- og grøntsæsonen er for øjeblikket på sit højeste i disse lande."


IT-virksomheden bruger transportbarometeret til hvert kvartal at registrere og analysere udviklingen inden for transportudbud- og efterspørgsel, som den tager sig ud på fragtbørsen i TIMOCOMs Smart Logistics System. Med over 130.000 brugere og op til 750.000 nationale og internationale fragt- og kapacitetsudbud om dagen er fragtbørsen fra TIMOCOM det største digitale system for godstransport i Europa.
Til toppen