Den bedste klassificering.

Gør din pålidelighed og ansvarsbevidsthed tydelig med TIMOCOM mærkerne.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"TIMOCOM ID'et på vores hjemmeside vækker tillid hos vores ordregivere - ligesom et kvalitetsstempel. På den måde har vi allerede fået mange ordrer."
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Det er en kendsgerning: Virksomheder, som kan legitimere sig som TIMOCOM-kunder, finder nemmere nye forretningspartnere. For på transportmarkedet gælder kundenummeret efterhånden, i overført betydning, som et kvalitetsstempel. Og det er grunden: Som Europas største transportplatform går TIMOCOM meget ind for sikkerheden og kontrollerer alle kunder nøje. Vis, at du er pålidelig, og implementér dit TIMOCOM-ID på din virksomheds hjemmeside.

Hvordan kommer dit TIMOCOM ID på din hjemmeside?

Kort fortalt: Ring til TIMOCOMs kundeservice på tlf. +49 211 88 26 88 26, så får du en e-mail med HTML-koden til dit personlige TIMOCOM ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Med TIMOCOM CashCare-mærket på vores hjemmeside giver vi et tydeligt signal udadtil: Hvis uheldet er ude, tager TIMOCOM sig af vores betalingskrav.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Hvis betalinger udebliver, kan det hurtigt udgøre en trussel mod et firmas eksistens. Det behøver ikke at komme så vidt: Med TIMOCOM CashCare-mærket understreger du dine betalingskrav.

Mere

Vores inkassotjeneste er pengene værd!

Dårligt betalende kunder er en fare for hver virksomhed. Og derfor træder vores TIMOCOM advokat Alexander Oebel og hans hold i aktion ved problemer med misligholdende betalere. De står alle sammen ved TIMOCOM kundernes side ved den udenretslige inddrivelse af forfaldne krav og kunne dermed f.eks. i 2015 i 89 % af alle tilfælde hjælpe kreditorerne til at få deres penge. Og vores inkassoafdeling har derudover også en særlig sidegevinst: En del sorte får opgiver deres forehavende på forhånd, fordi de bliver skræmt væk af adgangskravene til brugen af vores software, og forsøger derfor ikke engang at blive medlemmer.

Sammen når vi sammen i mål

 • Inkassotjeneste siden 2003 (med officiel myndighedsgodkendelse).
 • Kompetent rådgivning og hjælp.
 • Service med modersmålstalende medarbejdere.
 • Konsekvent og hurtig inddrivelse af forfaldne betalinger.

Benyt vores inkassotjeneste. For vores inkassoarbejde opkræver vi kun ved et positivt udfald et ekspeditionsgebyr på 15,00 € samt et honorar, som er fastlagt på baggrund af gældende lovmæssige gebyrregler i Tyskland.

Aftale om det digitale TIMOCOM CashCare-mærke

 1. TIMOCOM stiller gratis TIMOCOM CashCare-mærket til rådighed for ydelsesmodtager, det kan implementeres på hhv. fakturaer, rykkerskrivelser, i e-mail signaturer og som HTML-kode som vises på hjemmesiden. Ydelsens modtager skal være en virksomhed/erhvervsdrivende, som står i en løbende forretningsforbindelse med TIMOCOM og som har et aktivt TIMOCOM ID.
 2. Mærket skal hjælpe med inddrivelsen af åbne fordringer og fremme betalingsprocessen.
 3. Nærværende aftale ophører, uden at der kræves yderligere forklaring fra TIMOCOMs side, hvis
  1. mærket ikke bruges i overensstemmelse med formålet eller ikke gengives i den efterfølgende viste form.
  2. ydelsens modtager manipulerer eller forandrer kildekoden på nogen som helst vis.
  3. mærket bruges på hjemmesider eller i dokumenter, som egner sig til at nedsætte selve TIMOCOM eller TIMOCOMs tjenesteydelser, til at krænke TIMOCOMs immaterielle ejendom, til at overtræde lovbestemmelser eller sædeligheden.
 4. Hvis en ydelsesmodtager tilsidesætter en af bestemmelserne i pkt. 3, forbeholder TIMOCOM sig udtrykkeligt retten til at gøre tilsvarende erstatningskrav gældende.
 5. Parterne er til enhver tid beføjet til at opsige denne aftale uden angivelse af grunde til den 15. samt til udgangen af hver måned. Brugsretten ophører dog i hvert tilfælde med ophøret af forretningforbindelsen mellem ydelsens modtager og TIMOCOM.

Implementér blot mærket i din virksomhedskommunikation

 • Læg mere eftertryk på dine fordringer.
 • Opnå fordele gennem TIMOCOMs internationale fordringsmanagement.
 • Drag nytte af international kompetence, hurtighed og effektiv gennemførelse.
 • Benyt dig af muligheden for at opnå en høj succesrate over gennemsnittet på over 87 %1,2
 1. Ved brug af inkassotjenesten TIMOCOM CashCare
 2. Til sammenligning: Inkassovirksomheders succesrate forud for retssager ligger i gennemsnit på omkring 50 % (www.inkasso.de)
Sæt et tydeligt tegn på din hjemmeside med vores mærke!

Kopiér html-koden til det pågældende sted på din hjemmeside. Hvis du har brug for hjælp, kan du i givet fald også henvende dig til din webmaster.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
"Green Logistics får i stigende grad en strategisk betydning for virksomheder og bliver mere og mere til et spørgsmål om den fremtidige konkurrenceevne. Med "Green we can"-mærket viser jeg offentligt, at vi kører miljøvenligt."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

TIMOCOM kunde? Udmærket!

For som TIMOCOM-kunde viser du allerede, at du driver din virksomhed miljøbevidst. Ved hjælp af vores transportplatform undgår du fra start unødvendige og miljøskadelige tomkørsler.

Og det får du nu grønt på hvidt! Vis dine ordregivere, at du ikke kun er en pålidelig partner inden for logistikken, men også når det gælder miljø.

Mere

Aftale om TIMOCOM "Green we can"-mærket

Du er velkommen til at implementere "Green we can"-logoet på din hjemmeside og dermed lade andre "mærke" din miljøvenlighed. Inden du kan bruge TIMOCOMs autoriserede HTML-kildekode på din hjemmeside, skal du acceptere den følgende aftale.

 • TIMOCOM stiller gratis HTML-koden for "Green we can"-mærket til rådighed for ydelsens modtager. Ydelsens modtager er berettiget til at implementere og vise det på sin hjemmeside.
 • Green we can-mærket skal fremme miljøbevidstheden og øge efterspørgslen efter miljøvenlige produkter.
 • Nærværende aftale ophører, uden at der kræves yderligere forklaring fra TIMOCOMs side, hvis
  1. mærket "Green we can" ikke bruges i overensstemmelse med formålet eller ikke gengives i den efterfølgende viste form.
  2. ydelsens modtager manipulerer eller forandrer kildekoden på nogen som helst vis.
  3. seglet "Green we can" bruges på hjemmesider eller i dokumenter, som egner sig til at nedsætte selve TIMOCOM eller TIMOCOMs tjenesteydelser, til at krænke TIMOCOMs immaterielle ejendom, til at overtræde lovbestemmelser eller sædeligheden.
 • Hvis en ydelsesmodtager tilsidesætter en af bestemmelserne i pkt. 3, forbeholder TIMOCOM sig udtrykkeligt retten til at gøre tilsvarende erstatningskrav gældende.
 • Parterne er til enhver tid beføjet til at opsige denne aftale uden angivelse af grunde til den 15. samt til udgangen af hver måned.
Integrer med det samme vores "Green we can"-miljøstempel på websiden!

Kopiér html-koden til det pågældende sted på din hjemmeside. Hvis du har brug for hjælp, kan du i givet fald også henvende dig til din webmaster.

TIMOCOM Green We Can
Til toppen