TIMOCOM Logo

JavaScript er deaktiveret i din browser.

Derfor er funktionsomfanget på denne side reduceret. For at øge brugsomfanget og komforten bedes du midlertidigt aktivere JavaScript i browser-indstillingerne.

TIMOCOM Disclaimer

TIMOCOMs produkter henvender sig udelukkende til registrerede firmaer og til professionel brug.

(1) Ansvarsbegrænsning

Indholdet på denne hjemmeside
Indholdet på denne hjemmeside er fremstillet med størst mulig omhu. TIMOCOM GmbH (i det følgende TIMOCOM) giver ingen garanti for, at de oplysninger, der stilles til rådighed på denne hjemmeside, er fuldstændige, korrekte og i hvert enkelt tilfælde opdaterede. Brugen af det tilgængelige indhold sker på brugerens eget ansvar. Indlæg med forfatterangivelse udtrykker pågældende forfatters holdning og ikke i alle tilfælde TIMOCOMs holdning. Oplysningerne på denne side må under ingen omstændigheder forstås som lovninger eller garantier - ej heller stiltiende - i forhold til TIMOCOMs ydelser eller produkter.

Tilgængelighed af hjemmesiden
TIMOCOM bestræber sig på i størst muligt omfang at stille tjenesten til rådighed uden afbrydelser. Selv ved største omhu kan perioder med manglende adgang imidlertid ikke udelukkes. TIMOCOM forbeholder sig ret til når som helst at ændre eller fjerne udbuddet.

Eksterne link
Denne hjemmeside indeholder henvisninger til hjemmesider tilhørende tredjepart ("eksterne link").

Disse hjemmesider er pågældende udbyderes ansvar. TIMOCOM har ved første henvisning til de eksterne link kontrolleret det fremmede indhold for eventuelle lovovertrædelser. På dette tidspunkt blev der ikke konstateret nogen lovovertrædelser. TIMOCOM har ingen som helst indflydelse på den nuværende og fremtidige udformning eller indholdet af de sider, der linkes til. Anførsel af eksterne link indebærer ikke, at TIMOCOM kan stå inde for det indhold, der linkes til. En konstant kontrol af disse eksterne link er ikke praktisk mulig uden konkrete anmeldelser om lovovertrædelser. Ved kendskab til lovovertrædelser vil sådanne eksterne links dog blive slettet med det samme.

Annoncer
Indholdet af annoncer samt indholdet på annoncerede hjemmesider er pågældende forfatters ansvar. Visning af en annonce er ikke udtryk for TIMOCOMs accept.

Intet kontraktforhold
Ved anvendelse af TIMOCOMs hjemmeside opstår der bortset fra den nødvendige accept af disse anvendelsesbetingelser intet kontraktforhold mellem brugeren og TIMOCOM. Som følge heraf er kontraktlige eller kontraktlignende krav mod TIMOCOM udelukkede.(2) Ophavsret

De på denne hjemmeside offentliggjorte tekster og værker er ophavsretligt beskyttede. Alle anvendelser, der er ulovlige under tysk ophavsretslovgivning, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra pågældende forfatter eller ophavsmand. Der gælder især for mangfoldiggørelse, bearbejdning, oversættelse, lagring, bearbejdning eller gengivelse af indholdet i databanker eller andre elektroniske medier og systemer. Indhold og bidrag fra tredjepart er angivet som sådan. Hel eller delvis mangfoldiggørelse eller gengivelse af sider til erhvervsmæssige eller kommercielle formål er ulovligt og strafbart.

Link til TIMOCOMs hjemmeside er altid velkomne og kræver ingen tilladelse fra udbyderen af hjemmesiden. Visning af denne hjemmeside på fremmede hjemmesider er kun tilladt med TIMOCOMs tilladelse.(3) Gældende ret

Kun lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland er gældende.(4) Særlige anvendelsesvilkår

I det omfang der for enkelte anvendelser på denne hjemmeside gælder særlige betingelser, der afviger fra ovenstående punkt (1) til (3), gøres der udtrykkeligt opmærksom på det på det pågældende sted. I så fald gælder de i pågældende enkelttilfælde anførte særlige anvendelsesbetingelser.

Jeg accepterer, at denne side benytter cookies til analyser, individualiseret indhold og reklame.