TIMOCOM Logo

JavaScript er deaktiveret i din browser.

Derfor er funktionsomfanget på denne side reduceret. For at øge brugsomfanget og komforten bedes du midlertidigt aktivere JavaScript i browser-indstillingerne.
"Vi støtter dig ved kritiske sager!"

Advokat Alexander Oebel

Director Debt Collection & Legal Affairs

Advokat Alexander Oebel, Director Debt Collection & Legal Affairs, TIMOCOM

Vores inkassoservice er pengene værd!

Dårligt betalende kunder er en fare for hver virksomhed. Og derfor træder vores TIMOCOM advokat Alexander Oebel og hans hold i aktion ved problemer med misligholdende betalere. De står alle sammen ved TIMOCOM kundernes side ved den udenretslige inddrivelse af forfaldne krav og kunne dermed f.eks. i 2016 i 89 % af alle tilfælde hjælpe kreditorerne til at få deres penge.

Vores inkassoafdeling har desuden også en særlig sidegevinst: En del sorte får opgiver deres forehavende på forhånd, fordi de bliver skræmt væk af adgangskravene til brugen af vores software, og forsøger derfor ikke engang at blive medlemmer.

Sammen når vi i mål

  • Inkassoservice siden 2003 (officielt godkendt af myndighederne)
  • Kompetent rådgivning og hjælp
  • Hjælp af medarbejdere, som taler dit modersmål
  • Konsekvent og hurtig inddrivelse af udestående betalinger

Benyt vores inkassotjeneste. For vores inkassoarbejde opkræver vi kun ved et positivt udfald et ekspeditionsgebyr på 20,00 EUR samt et honorar, som er fastlagt på baggrund af gældende lovmæssige gebyrregler i Tyskland.


Klik på knappen for at beregne det evt. gebyr som afhænger af, om udfaldet er positivt.

Gebyrberegner

Mega Pol Trans trækker på TIMOCOM international inkasso

Effektiv hjælp ved manglende betaling

Erkrath, Tyskland 6.9.2017 – Transportvirksomheden „Mega Pol Trans” fra Polen er aktiv over stort det hele Europa og kører til Ungarn, Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Tjekkiet – alt afhængigt af den aktuelle transportordre. Virksomheden betjener mange forskellige ruter og kunder, og derfor har de under tiden brug for hjælp fra TIMOCOM international inkasso til at få udestående betalinger hentet hjem. Risikoen for at løbe ind i betalingsproblemer stiger nemlig proportionalt med antallet af kunder.

 Mere...  Skjul

Afsluttede transportordrer, udestående betalinger

Eliza Wyrwich arbejder i afdelingen for bogholdning, regnskabsvæsen og inkasso hos „Mega Pol Trans” i Pila, Polen. "Så snart det handler om penge er det aldrig kedeligt. De emotionelle bølger går ofte højt. Når vi indgår en transportaftale og har afleveret varen forventer vi som udgangspunkt, at betalingen falder inden for den aftalte betalingsfrist, som i forvejen er ret lang. Sådan går det dog ikke altid", forklarer Wyrwich. Udeblivende betalinger udgør et stort problem for transportvirksomheden: De løbende forretningsomkostninger er meget høje, og hvis de ubetalte regninger hober sig op, kan det i yderste instans føre til så store finansielle tab, at virksomheden må dreje nøglen om. "Det kræver nøje overvejelse at beslutte, om man vil opkræve sit tilgodehavende via rettens vej: Det er ikke helt billigt og tager ofte meget lang tid. Vi gør meget ud af at holde en god kontakt til vores kunder, men ingen virksomheder arbejder gratis og selvfølgelig forventer vi betaling for det udførte arbejde. Først ringer vi til kunden og beder samtidig om betaling per e-mail. Hvis det ikke hjælper, og hvis der samtidig ikke er nogen uenighed om betalingskravet, sætter vi TIMOCOM international inkasso på sagen. Nogle måneder er vi nødt til at sende indtil flere inkassoordrer til TIMOCOM, så vi har stor erfaring med samarbejdet. Vi sætter utrolig stor pris på denne service, idet succeskvoten ligger på op til 90 procent. Herudover er det et kalkulationsspørgsmål: Hvis der er tale om et stort beløb, og det er muligt at løse sagen uden om retten, kan det betale sig at benytte denne mulighed. På den måde sparer vi både tid og penge. Hvis summen er lav, er det endnu vigtigere ikke at generere yderligere omkostninger. TIMOCOM international inkasso er ikke en dyr service, og er dermed den optimale måde at opkræve udestående betalinger på. Servicen giver også vished om hvorvidt der overhovedet er en chance for at få beløbet hjem.

Nyttigt samarbejde med TIMOCOM

TIMOCOM international inkasso ledes af Alexander Oebel, der er advokat hos TIMOCOM. Afdelingen varetager sager, hvor betalingsfristen er overskredet og alle andre forsøg på at få kunden til at betale har slået fejl. Teamet holder tæt kontakt til kreditorerne, der derved holdes ajour med sagens udvikling hele vejen igennem. TIMOCOM international inkasso handler hurtigt, har adgang til udtømmende informationskilder og har mange års erfaring på området. Det gør det muligt for afdelingen enten at inddrive udestående beløb med det samme, eller alternativt at finde frem til den bedst mulige videre fremgangsmåde. "Det er utroligt vigtigt, idet fordringsinddrivelsen er en betydelig del af en virksomheds aktiviteter. Det kan ikke betale sig selv at varetage dette opgaveområde. Prisen for manglende omhu kan være meget høj", forklarer Wyrwich.

Konsekvenser for langsomme betalere

Effektiviteten bag TIMOCOM international inkasso bygger på en enkel mekanisme: Hvis skyldneren trods rykkere fra aftalepartneren og TIMOCOM ikke er villig til at betale, mister denne sin adgang til TIMOCOM platformen. Dette er en måde at beskytte de mere end 127.000 TIMOCOM brugeres interesser på. TIMOCOM lægger stor værdi på forretningsmæssig fairness og hæderlighed. At blive udelukket fra platformen er måske nok ærgerligt for de uærlige virksomheder, men disse disciplinære forholdsregler er nødvendige for at sikre en velfungerende transportplatform. Til syvende og sidst er denne konsekvens med til at opretholde TIMOCOM platformens høje standarder.

Transportplatformen er international. Dette faktum er meget vigtigt for Eliza Wyrwich, idet ubehagelige anliggender på denne måde bliver varetaget af eksperter – på de implicerede parters modersmål og uden indblanding af udenlandske advokater. TIMOCOM international inkasso er som en ekstra afdeling hos Mega Trans Pol, der sørger for at alting kører som det skal", forklarer hun. Eliza Wyrwich afslutter arbejdet ca. kl. 16, men da har hun stadig hovedet fuldt af morgendagens arbejdsplan samt diverse opgaver, der stadig skal organiseres. Det hedder sig ikke uden grund at transportbranchen aldrig sover. Takket være international inkasso fra TIMOCOM har Eliza dog i det mindste ét problem mindre.

Inkasso – success story

Den gode følelse af ikke at stå alene

Transportleksikon – Svar omkring temaet transport

Jeg accepterer, at denne side benytter cookies til analyser, individualiseret indhold og reklame.